Danske Hospitalsklovne og VIWA Coaching har en fælles mission nemlig at bringe gejsten, glæden og vinderindstillingen frem hos mennesker.

For hospitalsklovnene er det indlagte børn, der er i centrum. I samværet med hospitalsklovnen kan barnet lægge afstand til sin egen situation og være barn som andre børn – i glæde, leg og latter. Det giver barnet selvværd og styrke til at håndtere sin egen situation langt bedre.

Mentalt overskud og godt humør er vigtigt, når man skal klare sig igennem et belastende sygdomsforløb.

Peter Oluf Schiøtz, professor og overlæge, Skejby Sygehus

Det glæder VIWA Coaching, at vi har muligheden for at hjælpe klovnene til gavn for vores kæreste eje – vores børn.