ERHVERV

Erhverv

  • Ønsker I at få en mere effektiv kommunikation i jeres organisation?
  • Er der ofte for lang vej fra tanke til handling?
  • Ønsker I en bedre bundlinie gennem bedre trivsel og mere arbejdsglæde?
  • Opleves der dårlig stress i dagligdagen – og hvordan kan den vendes til god stress.
  • Lederudvikling og teambuilding.
  • Hvilke dårlige vaner findes der i virksomheden, som hindrer jer i at nå jeres mål?

En forskel der gør en forskel

Når vi samarbejder med virksomheder eller organisationer er det med udgangspunkt i den systemiske tankegang – nemlig at intet kan forstås isoleret. Alting er en del af et system. Samtidig har vi stor respekt for det enkelte individ, som er et system i sig selv.

”En forskel, der gør en forskel” er en vigtig sætning for os, når vi arbejder under mottoet: ”Sammen finder vi vejen og bliver de bedste!”

”Vejen” er i denne sammenhæng – vejen hen imod målet, hvor elementer som kontekst, forskellighed, tempo, kommunikation, styrker/svagheder, succeskriterier, fejringsmåde og ambitioner spiller en rolle.

Et smugkig i VIWA Værktøjskassen

Et nyttigt redskab som vi anvender med stor succes i den sammenhæng er Maturanas domæneteori, som går ud på, at menneskers kommunikation udfolder sig i tre forskellige domæner, nemlig det personlige,
refleksionens og handlingens/produktionens domæne.De tre domæner kan forstås som tre typer af kontekster. I en given situation eksisterer alle tre domæner 
samtidig, men da det ikke er muligt at anlægge tre forståelsesrammer samtidig, vil et af dem træde frem som styrende for det, der foregår.

Arbejdsglæde er en yderst vigtig bestanddel i opskriften på en succesrig virksomhed. Vi bruger spillet ”Arbejdsglædepoker”, som et spændende redskab til at få sat fokus på trivsel, arbejdsglæde og kvaliteten af samarbejdet.

VIWA konceptet er udviklet til individer, og da hvert individ er en del af et system, bringes de kraftfulde værktøjer fra VIWA konceptet også i spil, når vi arbejder med grupper.

Efter en indledende dialog tilbydes skræddersyede løsninger, som er målrettet din virksomhed / organisation.

Anbefalinger fra glade kunder

Fujitsu A/S

Kick off seminar: Hver for sig er vi gode, sammen bliver vi de bedste! “En super god dag, hvor alle deltog aktivt og åbent. Det er en gruppe af meget forskellige personer, med forskellige roller. Bjarne formåede at få alle med hele dagen. Det var en aktiv dag, hvor vi arbejdede sammen i forskellige grupper. Tempoet var tilpas højt til, at det ikke blev kedeligt, og alle var på helt frem til kl. 17.00, hvor det sluttede. Målet med dagen var at få mere fat i vores vindermentalitet, og folk blev udfordret igennem hele dagen. Det er helt sikkert ikke sidste gang, vi laver sådan et arrangement.”

Laila Nørgaard, Sales Director Fujitsu A/S

Nordisk Film Central Business Support

”Kommunikation, positiv tilgang til livet, domæneteori, vanebrydning – legotårne, tegning… og meget mere. Tak for nogle super inspirerende timer, og efterfølgende refleksioner; Hvordan kommunikerer jeg mine værdier? Hvad er en fantastisk dag? Vanetjek – hvilke vaner skal udskiftes?… Det eneste negative… vi havde kun en halv dag… det burde have været en hel!”

Vibeke Schöler Høgsgaard, Business Support Director, Nordisk Film Central Business Support

Vi havde i dag besøg af Bjarne ved Powerjobsøgerne i Ballerup. Det var et aldeles fremragende foredrag, og for mig, det bedste jeg har oplevet i denne sammenhæng overhovedet. Det er involverende og piller ved os som mennesker også når det hele bliver lidt ubehageligt. At du kan gøre det på kun to timer, vidner en del om dine evner og kompetencer, samt den viden du har i dette felt. Du har vores varmeste anbefalinger.

Erik Jacoby Petersen, Powerjobsøgerne

Bjarne er en aldeles fremragende konsulent på de forskellige parametre, som man skal beherske. Opstart med to vigtige ting:

“Skaber god kontakt mellem deltagerne ved at lade dem lave fysiske øvelser, som giver aktivitet og glæde. Dernæst en kognitiv øvelse, hvor man i grupper af to skal drøfte spørgsmål, valgt ud fra spørgsmål, man trækker, og hvor spørgsmålene er generelt vigtige for den efterfølgende proces. Han styrer på en empatisk og klart fokuseret og yderst relevant den efterfølgende drøftelse mhp at skabe afklaring af struktur og metoder, fordeling af arbejdsopgaver og plan for det videre arbejde. Afslutter meget fint med at give deltagerne lejlighed til at udtrykke begejstring over deres arbejde. Jeg kan meget varmt anbefale Bjarne Nielsen som konsulent til at understøtte udvikling i din forening eller organisation.”

Agnes Hauberg bestyrelsesmedlem i Global Kidz – World Dance Academy

CooperSurgical – Teamdag

Sigi Christiansen, Manager, Commercial & Business Support