TALENTTEST

Talent Test

Talent definition: “Talent er en særlig medfødt eller opøvet evne eller begavelse inden for et bestemt område”

Alle har talenter – men der er kombinationer af talenter, der er mere relevant and andre i forhold til det, man ønsker at opnå. Talentet er det, vi har let ved, det vi udfører uden at overveje så meget og det, der falder os helt naturligt.

Tidligere var det kun i sportens verden, at der var fokus på talentudvikling. I dag er der flere virksomheder og uddannelses institutioner, der fokuserer på talentudvikling, og det potentiale og de flere ressourcer de dermed kan få frem i lyset.

Ved at fokusere på Talent vil medarbejderne og lederne løse deres opgaver et sted mellem 25 % og 100 % mere effektivt. Dette giver større gevinst for virksomhederne, og giver tillige medarbejderne en større tilfredsstillelse ved at udføre deres arbejde.

 

“Hvordan bliver vi et bedre hold? Bedre til at spille hinanden gode? Og hvordan får vi mest ud af vores sammenlagte talentmasse? Det var de spørgsmål vi gerne ville have Bjarne’s input til. ”Vi” er en lille ledergruppe på 4 individer, hvis opgave er at sikre opførelsen af et hospitalsbyggeri. 

Og det har været en fornøjelse at få input og feedback fra Bjarne – både hver for sig – og i fællesskab. Talenttesten blev brugt som værktøj, og med sin positive og enkle tilgang leverede Bjarne varen. Vi er blevet klogere på hinandens styrker, bedre bevidste om hvor vi hver især kan gøre en større forskel.  Vi har planlagt en runde 2 som opfølgning og vi ser frem til – med Bjarnes hjælp – at tage endnu et skridt på vejen i retning mod at blive et sandt vinderteam.”

Lene Stevnhoved, Projektchef for Nyt Hospital Bispebjerg, Center for Ejendomme/Region hovedstaden

Se og hør gymnasielærer og elitetræner Jakob Poulsen fortælle om sit udbytte af testen. Klik her.

Hvad gør jeg, når jeg gerne vil have testen?

Kontakt os på bn@viwa.dk eller tlf. 4089 1230. Så får du sendt et link, så du kan tage testen. Herefter får du hele testen tilsendt (ca. 20 sider) og vi mødes til en personlig gennemgang af testen. Denne gennemgang varer ca. 1 ½ time.

Udover at definere de 38 Talenter, er der tilføjet en række dimensioner, som perspektiverer, hvordan mennesker tænker, handler, relaterer og påvirker verdenen omkring dem.

Se og hør HA (psyk.) studerende og professionel træner Michael Rasmussen fortælle om TalentTesten og udbyttet. >>Klik her.

Dimensionerne viser:

Diskussions adfærd – hvad er den typiske adfærd i diskussioner.

Stress indikation – er man i fare for at udvikle stress og hvilken form.

Drive – hvad driver testpersonen – hvordan handler vedkommende.

Motivation – hvorfor handler testpersonen.

Adfærd – hvilken adfærd vil man opleve hos testpersonen.

Team styrker – hvilke teamroller passer godt til testpersonen.

Videns håndtering – som vidensarbejder hvilken arbejdsform fungerer bedst.

Sælger potentiale – hvilke salgsopgaver har testpersonen størst talent for at løse

OCEAN/NEO-PIR test der viser et personlighedsspænd på “BIG 5” elementerne

“Jeg er ret imponeret over denne test og ikke mindst tilbagemeldingen. Jeg har taget mange af den slags tests, men denne er mere grundig og rammer mere præcist end mange andre. Jeg kan også godt lide at den som udgangspunkt fokuserer på ens styrker, uden at negligere de knap så stærke sider. Og med en god tilbagemelding, hvor man bliver ”drillet” lidt med svaghederne, og samtidig sidder tilbage med en fornemmelse af at være blevet ”set”, at man har noget at tilbyde verden – og at der er nogle ting, som man skal enten forsøge at blive bedre til, eller finde måder at kompensere for.”  – Hanne Elisabeth Pilegaard – CEO Happy Workplace

Hør hvad projektkonsulent Maiken Holst fortæller om hendes udbytte af testen. Klik her

Læs mere om testen her

Hvad koster det?

Din investering er inklusive link til testen, selve testen (+20 sider), forberedelse af tilbagemelding og personlig tilbagemelding á 1½ times varighed kr. 3.900 + moms. (4.875 kr. inkl. moms)

Bestil testen nu: bn@viwa.dk

VIWA® Coaching er TalentTest certificeret på Master niveau og udbyder denne test som et effektivt udviklingsværktøj på individ og teamniveau. VIWA® Coachings samarbejdspartner Talents Unlimited Denmark ApS har udviklet Talent Test TT38©, som er den eneste test der i vesteuropæisk kontekst kan måle direkte på Talent.