Erhverv

  • Ønsker I at få en mere effektiv kommunikation i jeres organisation?
  • Er der ofte for lang vej fra tanke til handling?
  • Ønsker I en bedre bundlinie gennem bedre trivsel og mere arbejdsglæde?
  • Opleves der dårlig stress i dagligdagen – og hvordan kan den vendes til god stress.
  • Lederudvikling og teambuilding.
  • Hvilke dårlige vaner findes der i virksomheden, som hindrer jer i at nå jeres mål?

Når vi samarbejder med virksomheder eller organisationer er det med udgangspunkt i den
systemiske tankegang – nemlig at intet kan forstås isoleret. Alting er en del af et system, samtidig
har vi stor respekt for det enkelte individ, som er et system i sig selv.

”En forskel, der gør en forskel” er en vigtig sætning for os, når vi arbejder under
mottoet: ”Sammen finder vi vejen og bliver de bedste!”

”Vejen” er i denne sammenhæng – vejen hen imod målet, hvor elementer som kontekst,
forskellighed, tempo, kommunikation, styrker/svagheder, succeskriterier, fejringsmåde og
ambitioner spiller en rolle.

Et nyttigt redskab som vi anvender med stor succes i den sammenhæng er Maturanas domæneteori, som
går ud på, at menneskers sproglige handlinger udfolder sig i tre forskellige domæner, nemlig det personlige,
refleksionens og handlingens/produktionens domæne.

De tre domæner kan forstås som tre typer af kontekster. I en given situation eksisterer alle tre domæner
samtidig, men da det ikke er muligt at anlægge tre forståelsesrammer samtidig, vil et af dem træde frem som
styrende for det, der foregår.

Arbejdsglæde er en yderst vigtig bestanddel i opskriften på en succesrig virksomhed. Vi bruger
spillet ”Arbejdsglædepoker”, som et spændende redskab til at få sat fokus på trivsel, arbejdsglæde og kvaliteten
af samarbejdet.

VIWA konceptet er udviklet til individer, og da hvert individ er en del af et system, bringes de kraftfulde
værktøjer fra VIWA konceptet også i spil, når vi arbejder med grupper.

Efter en indledende dialog tilbydes skræddersyede løsninger, som er målrettet din virksomhed/
organisation.

Tilmeld dig VIWAs motivationsmail
og bliv inspireret til fortsat personlig udvikling.
Jeg siger ja til at modtage nyhedsmails fra VIWA Coaching med tips til ledelse og personlig udvikling.